Alternatívne liečiteľstvo a New Age z pohľadu religionistu

Dějiny léčitelství

Autor Eddi van W.

Dnešná doba sa nesie v znamení snahy vrátiť sa k počiatkom, k prazákladu, ku všetkému pôvodnému a je to vidieť naozaj všade, celá kultúra je tým presýtená. Od rôznych náboženských prúdov vychádzajúcich a opierajúcich sa o údajne pôvodné učenia staré tisíce rokov, po zvýšený záujem o mytológiu vo filmoch, seriáloch, či počítačových hrách. Aj alternatívne liečiteľstvo zažíva obrovský comeback, no to, na rozdiel od vyššie zmienených oblastí, nikdy skutočne nevymrelo a vyvýjalo sa vlastnou, na väčšinovej spoločnosti nezávislou, cestou u našich babičiek a prababičiek. V dnešných dňoch však jeho popularita dosahuje nevídaných výšin aj vo väčšinovej spoločnosti.

Prečo ale je tomu tak? Toto je naozaj komplexná otázka a preto moja odpoveď určite nebude schopná vyčerpať ju, no aj tak sa o to aspoň čiastočne pokúsim.

Kde ale začať? Celé dejiny sú jednou obrovskou mozajkou súvislostí, z ktorej ťažko vyňať jeden úsek bez odkazovania na tie predchadzajúce. Povedzme ale, že kľúčovým je pre nás 18. storočie. Doba Osvietenstva, veľkého triumfu vedy nad náboženstvom, predstáv a snov o svete v ktorom mocná veda nahradí všetok nerozum a s ním aj nerozum najväčší, čiže náboženstvo, ktoré dusilo ľudstvo celý stredovek. Veda mala priniesť ľudstvu mier a blahobyt, priniesť skutočný zlatý vek. Človek začína spoznávať tajomstvá prírody, naťahuje ju na škripec a pitvá, mučí, aby vydala svoje poklady. Prichádza priemyselná revolúcia, nastáva zmena spoločnosti, feudalizmus nahradzuje kapitalizmus. Ľudstvo zostrojuje prvý film, prvé lietadlo, plní si svoje detské sny z mýtických čias, všetko vyzerá byť takmer idylické až do prvej svetovej vojny, kedy sa všetky dosiahnuté technológie premenia v ničivé zbrane a dovtedy najväčšia vojna v histórii sveta si vyžiada nespočetné množstvá obetí. Nastáva obdobie rozčarovania umocnené hrôzami druhej svetovej vojny. Všetka nádej vo vedu sa akoby vyparuje zhodením atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki. Človek sa zhrozil, pretože jeho milovaná veda, ktorá mala priniesť človeku blahobyt a mier, priniesla ešte strašnejšie škody a ešte ničivejšie vojny, potencionálne schopné vyhubiť život na zemi. Nasleduje obdobie neustáleho strachu a neistoty zvané Studená vojna a práve v tomto období sa rodí hnutie, ktoré sa snaží o radikálnu zmenu a to priniesť mier a lásku do sveta zmietaného potyčkami dvoch superveľmocí. Áno, jedná sa o legendárne hnutie Hippies a práve Hippies sú najpevnejším, aj keď zďaleka nie najstarším, základom a New Age a návratu ku koreňom. Beatles sa vydávajú do ďalekej Indie hľadať Sómu, legendárny, mýtický nápoj bohov, ktorý sa pil pri obetách, ľudia masívne vyhľadajú mystické zážitky prostredníctvom halucinogénnych látok ako napríklad LSD v snahe nájsť priamé spojenie so zdrojom vesmíru, s posvätnom, či ak chcete s Bohom. Ľudstvo sa opäť preklápa do druhého extrému a z uctievania všemocnej vedy uteká späť k náboženstvu, no tentokrát v inej podobe. Kresťanstvo v Európe a USA ostáva naďalej do značnej miery zavrhnuté a do popredia sa dostáva Buddhizmus, Hinduizmus, staré mýty a prastaré náboženstvá, ktoré začali človeka opäť pútať svojou čarovnou mocou, presne ako to predpovedal C.G. Jung na sklonku svojho života.

Jung podobne ako Mircea Elliade tvrdil, že moderná doba trpí neurózou, z ktorej ju dokáže vyslobodiť len návrat k archaickému vnímaniu sveta, k archaickému mysleniu, pričom bolo jedno o aké presne náboženstvo sa bude jednať, hlavne nech to nejaké náboženstvo je.

Bohomžiaľ nemám priestor, aby som si mohol dovoliť teórie, prax a objavy C.G. Junga, či koncepty a myšlienky Mircea Elliadeho čo i len načrtnúť, nie to ešte podrobne rozobrať, a preto Vám odporúčam prečítať si ich knihy.

Európania a Američania sa teda navracajú k náboženstvu, ale inak ako to bolo v archaických kultúrach. Bohovia sa už neuctievajú, už sa po nich iba chce aby nám pomohli s duchovným vývojom. Navyše je tento návrat poznačený popularizáciou prastarých náboženských, či filozofických systémov predstáv, ktorá spôsobuje zjednodušovanie, eklekticizmus, čiže vyberanie si toho čo sa nám hodí bez ohľadov na kultúrny kontext a časté nepochopenia pôvodných významov. Začína prevládať klasický New Age názor, že aj veda aj náboženstvo odhaľujú časť pravdy ale ani jedno nie je cestou k múdrosti, pretože veda je príliš rigídna, neschopná prekročiť svoj vlastný tieň a pokračovať v skúmaní, pretože často ulpieva na tom istom, Náboženstvo je zas skazené mocenskými vplyvmi a tendenciami, zabilo spiritualitu a presvedčilo človeka, že zázraky pochádzajú od Boha a nekoná ich človek, ktorý odomkol svoje vnútorné schopnosti. Spojenie vedy a náboženstva je krásna myšlienka, ktorá je ale mnohými sympatizantmi s New Age vykladaná ako odpor k vede, odpor k tradičnému náboženstvu a jedinými legitímnymi zdrojmi múdrosti sú pre nich New Age knihy a vlastné zážitky a skúsenosti. Nie je ale mojím cieľom kritizovať ľudí s podobne prekrútenými predstavami. Mojím cieľom je ukázať jeden z dôvodov návratu ku všetkému starému.

New Age teda kombinuje a popularizuje rôzne náboženské predstavy z rôznych náboženstiev sveta, pričom ide o hľadanie prastarej pravdy, či múdrosti, ktorá sa po jednotlivých čriepkoch ukrýva roztrúsená v rôznych kultúrach a my sa ju snažíme dať znova dohromady. Predstava Filosofie Perennis, čiže pôvodnej Filozofie, stojí za všetkým tým obracaním sa do pradávnej minulosti ľudstva. Môžeme ale povedať, že ľudstvo takúto pravdu nikdy nemalo? Že to, čo je staré, nie je osvedčené a potencionálne účinné? Archaický človek vnímal za posvätné hlavne to, čo dokázalo odolať toku času, to, čo prežilo generácie a ostalo nemenné. Za posvätné teda vnímal všetko pôvodné, tradičné, prastaré. K tomuto vnímaniu sa pomaly ale isto vraciame, aj keď určite inak ako to bolo v archaickom myslení. Výsledkom je teda nedôvera k vede, odklon od lekárskej medicíny, hľadanie spásy v prírode a príklon k alternatívnej medicíne, ktorá zároveň predstavuje tradíciu. New Age ale svojím eklekticizmom ovplyvnil aj alternatívnu medicínu, a tak sa nám ponúka pohľad na liečiteľov čakier a astrálnych tiel, majstrov v rôznych „východných“ a „prastarých“ liečiteľských umeniach a celá plejáda podivností a v mnohých prípadoch šarlatánov snažiacich sa vytvoriť si na núdzi druhých svoju vlastnú prepychovú živnosť.
Určite týmito slovami nechcem predom odsudzovať každého liečiteľa a myslím si, že mnohé tradície a metódy skutočne pochádzajú napríklad z ďalekého východu. Človek má ale občas problém rozlíšiť, čo je pôvodné a čo je novodobý výmysel ak nemá dostatočné znalosti danej kultúry, odkiaľ proklamovaná tradícia pochádza.

Otázkou ale je, či vôbec potrebujeme dokazovať, že niečo je súčasťou tradície. Nakoniec, ako vraví samotný Jung, z ktorého veľmi čerpá ako New Age, tak novodobá kultúra ako taká „Wirklich ist, was wirkt.“ V preklade „Čo funguje, to je pravdivé“. Preto svoje krátke rozprávanie o New Age a alternatívnej medicíne uzavriem mojím osobným pohľadom a totiž, že je úplne jedno, či si nejakú techniku niekto vymyslel, aby na tom zarobil alebo má daná technika tisíceročnú tradíciu. Nemôžeme si byť istý, že prastaré tradičné liečebné metódy naozaj fungujú, pretože nejakým spôsobom vedia pracovať s kozmickými energiami, keďže to nemôžeme dokázať. A načo by sme to aj dokazovali, ak to funguje a človek sa uzdraví? Môžeme vedieť, že to nebol len Placebo efekt? Môžeme povedať „len“ Placebo efekt? Nie je snáď Placebo efekt božskou silou v nás? Aké potom len? Liečiteľstvo, či už lekárske alebo alternatívne má slúžiť k uzdravovaniu a ak tak koná, nie je dôvod skúmať nejaké počiatky.

Robert

Autor: Robert Michalič

5.9.2012 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 0
Štítky: , ,

Napsat komentář