Obrazy podvědomí – 1. díl

Výtvarné arteterapeutické techniky

Výtvarné techniky mají mnohá terapeutická využití. Kromě rozvoje tvořivosti a fantazie nám mohou pomoci při sebepoznávání nebo práci s emocemi. Dále povzbudí i naše vnímání a prožívání světa kolem, pomůžou nám více naslouchat svému vnitřnímu hlasu a rozumět signálům z našeho podvědomí. Díky mnohým výtvarným aktivitám můžete rozvíjet i schopnosti komunikace, spolupráce, empatie… a samozřejmě se při tom všem i dobře bavit.

Náš mozek pracuje v obrazech a pokud mu dáme příležitost se i takto vyjádřit, odhalí se nám často překvapivé věci. Výtvarná díla k nám začnou hovořit jazykem symbolů, které můžeme při troše praxe rozšifrovat. Vše, co je součástí procesu tvoření, na nás působí – ať už se jedná o materiál, nástroje nebo barvy a tvary.

Vyzkoušejte různé techniky, různá média – pastely, křídy, vodovky, akrylové nebo olejové barvy, linoryt, kresbu voskem, ohněm nebo přírodninami. Neomezujte se jen na papír a plátno, tvořte na všem, se vším a všude, kde se dá.
Prociťujte, co vám přináší jednotlivé způsoby, co ve vás vyvolávají. Vytvoříte si tak jakýsi adresář výtvarných léčitelů. Můžete například zjistit, že své ideály nejlépe vyjádříte malbou na plátně a vaše emocionální já zase touží více zapojit tělo při malbě prstovými barvami.

PRÁCE S HLÍNOU

Hlína jako nástroj a médium je významnou součástí arteterapie. Věnujme jí tedy chvilku pozornosti. Hlína nás spojuje s pralátkou – zemí. Práce s ní vyvolává často příjemné pocity. Aktivuje nervovou soustavu (jako akupresura). Soustředíme se na fyzickou stránku, aktivujeme hmat, vnímání rukama, musíme také vynaložit určitou sílu. Hnětení a trhání hmoty má velký terapeutický efekt. Pomáhá uvolňovat napětí, potlačené emoce, zbavuje stresu a zmírňuje napětí. Příprava hmoty také nabuzuje odvahu, protože se nejdříve uvolníme a aktivujeme – nejsme rovnou postaveni před tvorbu.

Práce s hlínou je hodně tvořivá a nejde „přes hlavu“. Nemůžeme příliš použít intelekt a perfektnost, protože to hlína nedovolí (nejdou z ní většinou vytvářet detailní věci). Modelování nebo keramická tvorba jsou úspěšně využívány jako terapie pro různé skupiny, např. při práci s handicapovanými lidmi, mentálně postiženými a také u dětí s poruchami chování. Z hlíny můžeme modelovat zcela volně nebo využít třeba hrnčířský kruh. Ten může přitahovat lidi, kteří mají potřebu vytvořit něco konkrétního, užitečného. Při práci na kruhu se často střetává naše představa (ideál) a realita – ne každý je schopen poprvé vytvořit dokonalý tvar. Můžeme se tedy konfrontovat s pocity rozladěnosti a nespokojenosti, které obvykle jen zrcadlí náš vztah k sobě samému a ke svému výkonu (schopnostem). V tomto případě se máme šanci naučit postupovat trpělivě, oceňovat malé, dílčí úspěchy a radovat se z každého pokroku.

• Magická koule

Toto uvolňovací a očistné cvičení můžete využít před samotnou tvorbou nebo jakoukoliv jinou aktivitou.

 1. Vezměte si kus hlíny, který si sami zvolíte. Roztrhejte ho na kousíčky, prohnětejte a vytvarujte do koule. Při práci vnímejte své pocity (co ve vás práce s hlínou vyvolává).
 2. Do koule vložte vše, co nebudete při práci (další činnosti) potřebovat, co by vás rušilo (myšlenky, pocity, starosti…).
 3. Na list papíru napište, co jste vložili do koule – přeneste to z koule na papír. Poté list přeložte a zalepte, nakreslete na něj svůj znak a vyneste papír ven (z místnosti nebo z budovy). Tím se vše rušivé dostalo pryč.
 4. Po návratu svoji kouli potěžkejte, pohrajte si s ní a pokuste se zjistit, jestli tam to odložené třeba ještě není (zda-li jste opravdu vše odnesli pryč).
 5. Papír, který jste vynesli ven, můžete na konci spálit, vyhodit.

SPONTÁNNÍ KRESBA A MALBA

Nejlepším způsobem, jak skrze výtvarné techniky navázat rozhovor se svým nitrem, je popadnout do ruky jakýkoliv výtvarný nástroj a nechat se vést. Popustit uzdu fantazii, odhodit pouta pravidel estetiky, perspektivy, realističnosti – zákonitostí, které nás v arteterapii obvykle brzdí. Kreslit spíše srdcem, než rukou. Arteterapie nás vyzývá, abychom v sobě probudili malé dítě a jeho radost z tvoření.

Holčička hrdě přinese svůj obrázek paní učitelce. Paní učitelka si prohlédne kresbu stromu a zamračí se: „Ale Kačenko, jakpak jsi to vybarvila?! Už jsi někdy viděla modrý strom? Já tedy ne.“
„Opravdu ne, paní učitelko?“ podiví se holčička. „To je mi vás líto.“

Vyzkoušejte si sami léčivé účinky spontánní kresby. Můžete intuitivně malovat, kreslit na určité téma, zhmotnit na papír či plátno své nálady nebo zkrátka tvořit „jen tak“, bez záměru a očekávání. Pamatujte, zvláště pokud máte sklony k perfekcionismu a sebekritice, že cokoliv vznikne, je dobře. Pokaždé získáte originální a cennou výpověď, tajnou zprávu z toho magického světa tam uvnitř.

Pro inspiraci vám navrhnu několik témat a aktivit pro spontánní kresbu:

• Čmáranice

Jedním z cílů arteterapie je pozitivní regrese – to znamená upustit alespoň na chvíli od snah o dokonalost a dovolit si jen tak si čmárat jako malé dítě. Toto cvičení můžete využít jako zahřívací pro uvolnění nebo jako způsob, jak dát svobodný průchod svým náladám. Pokud trpíte přílišným perfekcionismem a sebekritikou, máte sklony svá díla tvrdě posuzovat a nebo jste třeba zarytý estét, kterého děsí chaos, může pro vás být tvorba obyčejných „ošklivých“ čmáranic cennou terapií.

• Tohle jsem já

Vytvořte intuitivní obraz sebe sama (jak se vnímáte). Pokud byste měli sklony „kalkulovat“, co by na tomto obraze mělo být, rozdělte si téma na „Můj vnější obraz“ a „Mé skryté já“.

• Sen, který se mi zdál, nebo zdává

Líčení a rozbor snů neodmyslitelně patří k psychoanalýze, své významné místo má však i na cestě seberozvoje. Možná si své sny zapisujete a snažíte se v nich hledat poselství. Jejich výtvarné ztvárnění vám v tom může pomoci. Nemusíte za každou cenu zachytit všechny detaily, spíše se pokuste vyjádřit obrazem „esenci“ vašeho snu – náladu, pocit. Oslovte své podvědomí a nechte se jím vést. Můžete vykreslit např. sen, který se nám opakuje nebo je něčím zvláštní. Techniku můžeme využít i při práci s nočními můrami, dětskými strachy ze strašidel apod. Jejich zobrazení zmenší náš strach (máme nad nimi určitou moc) a umožní nám lépe se jim „podívat na zoubek“.
Stejně tak můžete zpracovat i své bdělé sny (třeba ty o budoucnosti). Obraz vám napoví, kolik síly se v nich skrývá, a možná i poodhalí cestu k jejich naplnění.

 • Další témata: Obraz dne mého narození, Já a svět
 • Témata pro modelování : Krajina mého života (dětství), Krajina duše, Osobní erb

ŘEKNI MI TO PASTELKOU ANEB KOMUNIKACE KRESBOU A MALBOU

Skupinová kresba nebo malba je skvělým způsobem, jak v kolektivu (rodinném, školním, přátelském i jiném) rozproudit nebo rozvíjet vzájemné vztahy a komunikaci. Umožňuje nám užít si přítomnost druhých a navázat kontakt jiným než verbálním způsobem a v neposlední řadě se dozvědět více o tom, jak ve společnosti fungujeme.

• Společný obraz

Připravte si veliký formát papíru (nejlépe balicí) a pastelky, křídy nebo jiné médium. Můžete omezit počet barev, které může každý z vás použít (např. každý kreslí jen se třemi pastelkami). Obraz může mít nějaké téma, nebo zvolte zcela volnou tvorbu. Na závěr mu vymyslete název.

Otázky pro zamyšlení:

 • Byla tvorba příjemná? Jaká vznikla atmosféra? Jak jste se cítili – co se vám líbilo a co vám naopak vadilo?
 • Kolikrát jste změnili místo?
 • Pracovali jste se všemi pastelkami? Měli jste potřebu si s někým vyměnit barvu?
 • Kdo vymyslel téma (název)? Jak vzniklo? Museli jste se podřídit, nebo jste ho dělali rádi?
 • Žádali jste někoho, aby něco nakreslil pro váš záměr?
 • Zasahovali jste do kreseb druhých a měnili je? Jaký jste měli pocit, když někdo měnil vaše kresby?

• Dialog

Zkuste vést podobný výtvarný rozhovor ve dvojici – s partnerem, dítětem nebo kamarádem/kamarádkou. Můžete se dozvědět více o povaze vašeho vztahu a zábavnou formou ho prohlubovat, případně prolomit ledy, pokud komunikace z nějakého důvodu vázne.

Opět se můžete zamyslet:

 • Jak probíhala komunikace? Reagovali jste na sebe, nebo si každý kreslil své?
 • Vedl někdo, snažil se prosadit své téma, nebo jste si dopřávali dostatek prostoru k vyjádření svých záměrů a reakcím na ně?
 • Jakou plochu jste pokryli vy a jakou váš partner? Jsou vaše kresby ohraničené, nebo se vzájemně prolínají?
 • Zasahovali jste si do kreseb (měnili je) a jaké jste z toho měli pocity?
 • Jaký dojem ve vás vyvolává výsledný obraz? Shodli jste se na názvu?

• Tichá pošta

Pro tuto aktivitu bude třeba vedoucí hry a papír s pastelkou pro každého. Na úvod všichni nakreslí na svůj papír nějaký objekt, kterým „vyšlou zprávu“. Poté (na pokyn vedoucího) pošle každý svůj papír sousedovi po pravici a zároveň obdrží papír se zprávou od souseda vlevo. Na kresbu, kterou má před sebou, nějak zareaguje (něco přikreslí) a na znamení opět pošle dál. Vedoucí hry různě mění dobu určenou na kresbu – to nutí hráče příliš nad kreslením nepřemýšlet a také trénuje koncentraci, pozornost a pohotovost. Kolo končí, až každý dostane zpět svůj papír.

Otázka:

 • Na začátku jste vyslali zprávu a nyní vám přišla odpověď. Jak jste s ní spokojeni? Co vám říká? Souvisí s vámi?

Podle mých zkušeností je to hra velice zábavná a může se stát, že budete velmi překvapeni poselstvím, které k vám na konci přijde.

Na příště mám pro Vás připravené další arteterapeutické techniky.

Liliana, Zápisky z putování světem vnějším i vnitřním

Liliana Autor: Květa
Jsem poutnice na cestách labyrintem života a věčnou studentkou jeho tajemství. Milovnice přírody, dobrodružství, poznání, fantasy a koček. Zabývám se především technikami vnitřního rozvoje, arteterapií, Tarotem, přírodním a duchovním léčením, v současnosti studuji Homeopatickou akademii. Vymýšlím akce pro děti a vedu zájmové kroužky. Věřím v posvátnost života ve všech jeho projevech (nejen toho organického a hmotného). Cítím se spřízněna s novopohanským a šamanským pohledem na svět.
16.4.2013 | Kategorie: Arteterapie | Napsal: | Komentářů: 2
Štítky: , ,

2 komentáře k “Obrazy podvědomí – 1. díl”

 1. Anetta napsal:

  Milá Květo-Liliano,
  dnes jsem objevila tyto stránky a tvoje příspěvky. Posílám své díky za Obrazy podvědomí, jsou pro mě velikou inspirací. Zabývám se automatickou kresbou a organizuji i společné harmonizační kreslení. Tento týden bylo na téma Strom života. Pokud budeš mít zájem se podívat, ukázky mojí tvorby jsou na

  http://www.facebook.com/AutomatickaKresba

  Přeji ti hodně tvořivé inspirace a ještě jednou díky za to, že sdílíš své Zápisky z putování…
  Moje putování je podobné.

  Zdraví souputnice Anetta

 2. Liliana Liliana napsal:

  Anetto, děkuji moc za pochvalu a odkaz na tvé stránky. O automatickou kresbu se také zajímám, tak ráda nahlédnu a inspiruji se.
  Přeji šťastné cesty 🙂

Napsat komentář