Samhainové rozjímání

Svátek všech svatých, Dušičky, Samhain

Autor Sharon Hall Shipp

Přelom října a listopadu snad na každého z nás dýchne svojí tajemnou, magickou atmosférou přechodu. Sklizeň končí. Rostliny, dosud bujné a zelené, se vrací zpět do země. Stromy pomalu svlékají svůj pestrobarevný šat a krajina se odívá do pláště utkaného ze tmy a mlhy. Mnohá zvířata uléhají k zimnímu spánku. Přichází doba chladu a plískanic, slunce ztrácí svoji sílu, dny se krátí, v našich končinách přecházíme na zimní čas. Přichází doba, která má moc rozeznít v našich duších hluboké tóny.

Počátek listopadu máme spojený nejen s dokončováním zemědělských prací, ale také s Dušičkami nebo-li Památkou zesnulých, v britském a americkém prostředí Halloweenem s jeho svítícími dýněmi a průvody strašidelných masek. Odkud se tyto svátky a s nimi spojené zvyky vzaly? Připomeňme si jejich mnohdy pozapomenuté kořeny, které nás mnohou v mnohém inspirovat a obohatit.

Naši předkové náležitě uctívali a oslavovali konec vegetačního cyklu a počátek „temné poloviny roku“. V tomto čase usedají na trůn vládci zimy a smrti, Bohové a Bohyně podsvětí. Keltové slavili Samhain (ze staroirského samain [so:in] – listopad), který byl nejen koncem starého roku, ale také dobou, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že v tento čas se mohou duše zesnulých vrátit zpět a procházet se mezi živými a naopak živí mohou navštívit podsvětí. Tomu se přizpůsobovaly i zvyky. U večeře se prostíralo i pro zesnulé příbuzné, kteří mohli přijít rodinu navštívit. Zapálená svíčka za oknem (často ve vyřezané řepě) svítila duším na cestu a zároveň odháněla zlé duchy. Pro uklidnění duchů sloužilo i jídlo za dveřmi. Nepřátelské bytosti měly vystrašit a odehnat také hrozivé kostýmy (staré cáry, pomalovaný obličej), do kterých se lidé o tomto svátku oblékali. Když byla na začátku 1. stol.n.l. keltská území dobyta Římany, začaly se prolínat keltské a římské zvyky a v rámci Samhainu se slavil i konec úrody. Podle tradice to, co nebylo sklizeno do Samhainu, už nepatřilo lidem a zůstalo na polích pro víly, ptáky a jiná zvířata. V mnoha vesnicích probíhalo velké hodování následované zapalováním ohňů. Praktickým důvodem pro pořádání hostiny byla možnost naposledy se pořádně najíst před příchodem zimy.Irští emigranti přivezli v 19. století své zvyky s sebou do Ameriky, kde se postupně proměnily v současné oslavy Halloweenu – lucerničky pro mrtvé z tuřínů, řepy nebo brambor se proměnily na dekorační vyřezávané dýně (dýně byly větší a lépe se vyřezávaly), do strašidelných kostýmů se převlékají především děti a chodí v nich koledovat od domu k domu.

Církev, ve snaze zbavit se pohanských zvyků, vytvořila pro období Samhainu svůj svátek – svátek Všech Svatých (anglicky All Hallows‘ Day, předvečer byl nazýván Hallow Eve, z toho vzniklo pozdější Halloween), u nás známý jako Dušičky. Lidé však často slavili svátky oba, v 16. století pak prolnuly v jeden.
Vliv křesťanství do oslav přinesl nové lidové pověsti – v předvečer Všech svatých se už po zemi neprocházeli jen mrtví, ale přidávali se k nim i skřítkové, víly, démoni a sám Ďábel.

I ti, kteří zrovna nekráčí pohanskými stezkami, mohou využít atmosféru a potenciál tohoto období k vnitřní práci, duchovnímu poznání i léčení. Skončil další cyklus a my můžeme pozorovat, jak jsme za ten rok vyrostli, co všechno jsme sklidili. Oceňme plody své práce, poděkujme za dary a poznání, kterých se nám dostalo. A vyjádřeme své díky také všem bytostem, které k našemu vnějšímu i vnitřnímu bohatství přispěly.

Tak jako příroda stahuje své síly do země, i my můžeme souznít s tímto přirozeným rytmem života a stáhnout se ke svým kořenům. Dopřejme pozornost a úctu nejen duším našich předků, ale především své vlastní duši. Věnujme čas sami sobě, naslouchejme svému nitru a jeho potřebám. Vyživujme své tělo i duši, aby načerpaly dostatek sil pro cesty novým rokem.
Staří Keltové svítili na cestu zbloudilým duším. Podobně i my, pokud se cítíme ztraceni, můžeme v tichu a tmě lépe zahlédnout svítící maják, který nám napoví, kudy se vodami života bezpečně plavit dál. I věštci a věštkyně mají v tento čas šanci lépe prohlédnout závoj iluzí.

Pozdní podzim často přilétá na temných křídlech splínů, smutků, melancholie a depresí. Jako by nás vládci podsvětí volali do své říše. Přestože v nás jejich výzva vyvolává pochopitelné obavy, zkusme je protentokrát vyslyšet. Odvažme se sestoupit do tmavých, opomíjených hlubin vlastního nitra a setkat se se svými stíny, strachy, démony. Naslouchejme jim, věnujme jim své přijetí a lásku. Uzavřeme-li s těmito z(a)tracenými částmi duše spojenectví, mnohdy zjistíme, že se z ošklivého slabého káčátka vyklubala krásná silná labuť.
Tento sestup do našeho vlastního podsvětí však vůbec nemusí být hrůzostrašnou poutí. Můžeme ho naopak snadno proměnit v dobrodružnou, vzrušující výpravu za poznáním a skrytými poklady. Stačí, když si na cestu za draky místo meče vezmeme štětec, pero nebo taneční botky. Namalujme a vysochejme si své démony, napišme jim báseň nebo povídku, zpívejme a tančeme s nimi.

Tradice Dušiček nás může přimět k zamyšlení nad naším vztahem ke smrti i ke svým předkům. Jsou pro nás tato témata tabu? Chodíme se svíčkou a věncem na hřbitov jen proto, že se to sluší a patří, nebo nás se zesnulými příbuznými pojí hlubší pouto? Dokázali jsme pro své zesnulé blízké (ať už lidi nebo zvířata) dostatečně truchlit, vyjádřit všechny své pocity, nebo jsme je raději uzamkli v sobě? Dokázali jsme je nechat odejít? Období Samhainu nám nabízí příležitost uzdravit svoji duši i v této oblasti.

Možná nás v něčem inspirují Mexičané a jejich Den mrtvých (El Día de los Muertos), který krásně ilustruje tento magický čas, kdy spolu ruku v ruce kráčí Život a Smrt, Radost a Bolest. V mexických Dušičkách se mísí katolické vlivy kolonizátorů a náboženské tradice původních indiánů. Indiáni věřili, že po smrti postupují do dalšího života. Smrt neznamenala konec a smutek. Podle této tradice po smrti naši blízcí nepřestanou existovat a v některých mimořádných chvílích mohou být dokonce přítomni v naší blízkosti. Je tedy třeba se na to připravit a využít této vzácné příležitosti. Celkově je to svátek veselý – netruchlí se, ale slaví, hoduje a raduje. Pestrobarevné domácí oltáře jsou naplněny oblíbenými pokrmy a nápoji zemřelých. Přímo 2. listopadu rodina bohatě povečeří, vzpomíná se na zemřelé přátele a příbuzné. Po večeři se všichni odeberou na hřbitov. S sebou nesou zásoby jídla a pití pro mrtvé, čistí se hroby. Živí sedávají na hrobech a rozmlouvají s mrtvými. Přestože součástí dvoudenního svátku je rituál truchlení (El Duelo), El Día de los Muertos je svátek radosti a vzpomínání na šťastné společně strávené chvíle, je to událost opětovného shledání spíše než loučení.
Chceme-li v tomto čase uzdravit vztah k našim předkům, měli bychom si předně povolit vyjádřit vše, co k nim cítíme – ať už je to láska, nebo nenávist, silné pouto, nebo lhostejnost, vděčnost za jejich dědictví, nebo naopak jeho trpkost a tíhu. Vyjádřeme vše, co jsme dosud nemohli nebo nechtěli. Vyjasnění a odžití všech emocí nám pomůže vyléčit staré rány a osvobodit obě strany, aby se v míru mohly vydat svojí cestou.

Uctěme tedy v tento čas síly života i smrti. Zamíchejme společně s moudrou Stařenou kotlík proměny. Naslouchejme rytmu přírody, který se odráží i v poselství tarotové karty Smrt: Nechme odejít staré, abychom mohli přivítat nové. Dovolme si zemřít, abychom se mohli znovu narodit.

Liliana

Liliana Autor: Květa
Jsem poutnice na cestách labyrintem života a věčnou studentkou jeho tajemství. Milovnice přírody, dobrodružství, poznání, fantasy a koček. Zabývám se především technikami vnitřního rozvoje, arteterapií, Tarotem, přírodním a duchovním léčením, v současnosti studuji Homeopatickou akademii. Vymýšlím akce pro děti a vedu zájmové kroužky. Věřím v posvátnost života ve všech jeho projevech (nejen toho organického a hmotného). Cítím se spřízněna s novopohanským a šamanským pohledem na svět.
1.11.2012 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 0
Štítky: , , ,

Napsat komentář