Podzimní díkuvzdání

„Podzim je druhým jarem, kdy každý list je květinou.“ Albert Camus

Mabon

© Flickr rafa2010

22. září 2013 ve 22 hodin 44 minut odbije pomyslný astronomický zvon konec léta a nastolí vládu podzimu. Rovnodennost je magickým okamžikem rovnováhy sil světla a tmy. Přechodným bodem klidu a vyrovnání, než se pomyslné kolo roku překlopí k jedné, či druhé straně. Den i noc jsou téměř stejně dlouhé. Slunce přechází přes rovník, a pokud bychom sledovali horizont z nadmořské výšky 0 metrů nad Středozemním mořem, vycházelo by přesně na východě a zapadalo na západě. Zářijová rovnodennost ohlašuje příchod podzimu na severní polokouli, na severním pólu zavládne šestiměsíční polární noc.

Avšak dříve, než se příroda uloží ke spánku, připomene nám ještě jednou svoji štědrou a plodnou náruč.Období kolem podzimní rovnodennosti patří od nepaměti oslavám sklizně. Ať už tento svátek nazveme Mabon, Vinobraní, Posvícení, Slavnost jablek, Oktoberfest nebo Díkuvzdání, jeho podstatou je ukončení vegetačního roku a zemědělských prací a poděkování Zemi (a Bohu/ům) za úrodu. Vzdáváme díky za její plody a dary, oslavujeme hojnost a bohatství, které nám přináší, zároveň však cítíme, jak si pomalu chystá svůj temný, studený háv na cestu do říše Smrti. Číst více

19.9.2013 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 0
Štítky: , ,

Lammas – jak jsme zaseli, tak sklidíme

Léto v plném proudu, pálící slunce i hřmění bouřek, vrchol světlé poloviny roku. V tomto energií nabitém období přichází čas oslavit síly života v podobě plodů země a naší práce. Konec července a počátek srpna patří v mnoha tradicích svátkům prvních žní, sklizně a hojnosti – můžeme je znát pod jmény Lammas, Lughnasadh, Dožínky.

Naši předkové, silně spjati s vegetačním cyklem, vzdávali své díky Bohům úrody za první plody a dary a zároveň žádali, aby se jich dostatek a prosperita držely i nadále. Přestože moderní doba s lehce dostupnými potravinami může klamat, stále jsme závislí na úrodné zemi a rostlinách, které z ní vzejdou. Zemědělci nebo majitelé zahrádek, kteří se snaží o určitou soběstačnost, dobře vědí, jak vrtošivé síly přírody umí být, radost z vydařené sklizně i vděčnost za ni jim proto nejsou cizí.

Není divu, že tyto letní svátky patří vegetačním božstvům – Bohům a Bohyním země, slunce, úrody, plodnosti a všeobecné hojnosti. Díky popularitě Keltů mnoho z nás minimálně slyšelo o svátku Lughnasadh, během kterého probíhá i množství festivalů keltské kultury, svátku zasvěceném bohu Lughovi. Keltové Lugha uctívali nejen jako patrona úrody a žní, ale i mistra devatera umění (tesař, zedník, kovář, zlatník, harfeník, básník, druid, ranhojič a válečník), nositele meče světla a slunečního kopí. Číst více

1.8.2013 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 0
Štítky: , ,

Magický návrat slunce

Solstice

© Flickr payorivero

Letní slunovrat, jinými jmény také Midsummer či Litha, může astronomicky připadnout na 19. – 22. červen, letos i příští rok ho oslavíme 21. června. Sluneční  paprsky dopadají v tento den kolmo na obratník Raka. Na severní polokouli nastává nejdelší den a nejkratší noc, přichází astronomické léto. Slunce vstupuje do trojice tzv. letních znamení – Raka, Lva a Panny.

Pohanské oslavy

Slunovrat je svátkem oslavujícím sílu Slunce – zdroje energie, bez kterého by život na Zemi nebyl možný. Na počest slunečním božstvům se zapalovaly o půlnoci obrovské ohně jako pocta vrcholícímu Slunci. Oheň měl dodat Slunci sílu. Skákalo se také přes plameny a do vzduchu se vyhazovaly hořící pometla pro zastrašení zlých sil. Lidé tančili kolem ohně ozdobeni bylinkami a květinami, žehnali Matce Zemi, domácímu dobytku a polím (na ně druhý den rozhazovali  zbylý popel z ohňů). Číst více

20.6.2013 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 2
Štítky: , ,

Beltine – svátek ohně a lásky

čarodějnice

© Flickr morak faxe

Počátek máje neopěvoval jako čas lásky jen Karel Hynek Mácha, už dávno před ním se naši předci v tuto dobu scházeli, aby oslavovali a uctili vrcholící jaro, rozkvět života, plodnost a sílící slunce.
Bitva se zimou byla vyhrána, světlá polovina roku je tu se vší parádou a očekáváním hojnosti. První májová noc (z 30. dubna na 1. května) nebo-li Beltine či Valpuržina noc si proto zaslouží bujaré oslavy. Říká se, že tuto noc je třeba prozpívat, protančit – a nebo také promilovat, vždyť je to svátek plodnosti, rozkoše a radosti.

Keltské kořeny

Podle historiků pochází tradice tohoto svátku od Keltů. Keltové na přelomu dubna a května slavili svátek zvaný Beltine. Název je pravděpodobně znamená „Belův oheň“. Keltský Bůh Bel (Belen, Belenos) vládne slunečnímu ohni i léčivým vodám, je učitelem druidů a drží svou ochrannou ruku nad prostým lidem. Na jeho počest byly nejprve zhasnuty všechny ohně, pak byl na vybraném místě rituálně zapálen oheň ze dřeva devíti posvátných stromů. Ten si poté lidé odnesli do svých domovů. Číst více

30.4.2013 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 1
Štítky: , ,

Imbolkové osvícení

candles-141892_1280

Kolo roku se zas o kousek pootočilo a připravilo nám další příležitost k oslavám a uvědomění si přírodních cyklů. O zimním slunovratu jsme uprostřed dlouhé temné noci vítali první návrat Slunce, záchvěv naděje na nový život. Na počátku února už nám Matka příroda posílá jasnější zvěsti o svém probouzení. Jak praví známá pranostika: „Na Hromnice o hodinu více, zimy polovice.“ Zima sice ještě není za námi a krajina má stále nárok na spánek pod sněhovou peřinou, světla ale už viditelně přibývá. Ze země začínají vykukovat zelené výhonky sněženek, potkat můžeme i nalité jehnědy a pupeny jarních rostlin.

Počátek února, první probouzení přírody, zosobňují keltský svátek Imbolc, naše Hromnice, americký Groundhog’s Day, křesťanský Candlemas (Svátek svící), do tohoto období spadá i čínský nový rok. Číst více

2.2.2013 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 0
Štítky: , ,

Slunovratové zastavení

Vánoce, Yule, slunovrat.

Autor AlicePopkorn

Pokud už nesedíte uprostřed hlubokých lesů s krabičkou poslední záchrany očekávajíce konec světa, jistě si najdete chvilku na poklidné slunovratové zastavení, na procítění magické atmosféry tohoto času a načerpání síly, která se v něm skrývá.

Zatímco křesťané s první zažehnutou adventní svící očekávají symbolický příchod Krista, my pohané se obracíme ke Slunci a slavíme přerod temné poloviny roku ve světlou.

Počátek prosince patří ještě silám temnoty. Podobně jako o Samhainu se tenčí závoj mezi světem živých a mrtvých. Předkové přicházejí navštívit své potomky, aby zkontrolovali, jak si vedou a zda jsou řádně připraveni na další rok.  Pozůstatky těchto mystických návštěv můžeme najít v lidových tradicích. Obchůzky Barborek  a Lucií  připomínají ženské předkyně, případně Bohyně (nazývané také Matičky, Báby), které přinášejí do domácností požehnání hojnosti, vymetají z domu zlé duchy a nemoci, ale také nelibě nesou nepravosti a nepořádek v domě. Číst více

21.12.2012 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 0
Štítky: ,