Keltové, křesťanství a Svatý Grál (I.)

Celtic cross in the old Mystic cemetery

© Flickr bobtrevis

Transformace keltského principu v křesťanský

Ze školského dějepisu má většina z nás vžitý názor, že křesťanství importovali do České kotliny z východu Cyril s Metodějem. Skutečně mají zásadní význam pro christianizaci Čech, Moravy a Slovenska. Otázka zní, zda byli jediní. Už v počátečních kořenech křesťanství v našich zemích můžeme, při bližším zkoumání, pozorovat prolínání vlivů východních, ale i západních. Konkrétně se jednalo o misi irsko- latinskou.

V této christianizační vlně doznívala irskou církví proměněná hluboká mysterijní moudrost dávných druidů, keltských kněží, kteří v nitru své duše prožili mystickou podstatu křesťanství. V počátcích naší křesťanské historie se skrze tuto irsko-latinskou vlnu vrátila do naší země proměněná keltská kultura. Keltští křesťané prožívali Krista jako Pána živlů, který svým obětním činem změnil svět. Proto tento proud křesťanství neztratil živý vztah ke světu a k přírodě. Číst více

20.11.2013 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 0
Štítky: , , , ,

Co se stalo s Popelkou po svatbě

Jan Bílý: Co se stalo s Popelkou po svatbě, dvanáct konstelací pohádek a mýtů pro pokročilé dospělé, vydalo Synergie Publishing SE, Praha 2012, 88 stran

Jeníček a Mařenka, Budulínek a liška, Jan Bílý a systemické konstelace. Prostě to patří dohromady. A pokud nevíte, co to ty systemické konstelace vlastně jsou, dovolte mi krátký úvod, který je zde k úplnému pochopení však nezbytně nutný.

Systemické konstelace považuji za vynikající diagnostickou metodu. Jde o to, že Klient představí Facilitátorovi svůj problém (např.: při sexu s partnerkou nám to skřípe a nevím, jak dál). Facilitátor je vedoucí celé konstelace. Ten rozhoduje o tom, jak se problém znázorní. Klient si pak na doporučení Facilitátora vybere z dalších přítomných lidi, kteří mají určitou roli. (V tomto příkladě třeba Klient, Partnerka, Klientův sex, Partnerčin sex.)

Klient si tedy vybere lidi do rolí a rozestaví je někam do prostoru. A to, jak daní lidé stojí, kam se koukají,  co cítí a jak se hýbají, je předmětem systemické konstelace. Číst více

8.1.2013 | Kategorie: Recenze | Napsal: | Komentářů: 0
Štítky: , , ,