Podzimní díkuvzdání

„Podzim je druhým jarem, kdy každý list je květinou.“ Albert Camus

Mabon

© Flickr rafa2010

22. září 2013 ve 22 hodin 44 minut odbije pomyslný astronomický zvon konec léta a nastolí vládu podzimu. Rovnodennost je magickým okamžikem rovnováhy sil světla a tmy. Přechodným bodem klidu a vyrovnání, než se pomyslné kolo roku překlopí k jedné, či druhé straně. Den i noc jsou téměř stejně dlouhé. Slunce přechází přes rovník, a pokud bychom sledovali horizont z nadmořské výšky 0 metrů nad Středozemním mořem, vycházelo by přesně na východě a zapadalo na západě. Zářijová rovnodennost ohlašuje příchod podzimu na severní polokouli, na severním pólu zavládne šestiměsíční polární noc.

Avšak dříve, než se příroda uloží ke spánku, připomene nám ještě jednou svoji štědrou a plodnou náruč.Období kolem podzimní rovnodennosti patří od nepaměti oslavám sklizně. Ať už tento svátek nazveme Mabon, Vinobraní, Posvícení, Slavnost jablek, Oktoberfest nebo Díkuvzdání, jeho podstatou je ukončení vegetačního roku a zemědělských prací a poděkování Zemi (a Bohu/ům) za úrodu. Vzdáváme díky za její plody a dary, oslavujeme hojnost a bohatství, které nám přináší, zároveň však cítíme, jak si pomalu chystá svůj temný, studený háv na cestu do říše Smrti. Číst více

19.9.2013 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 0
Štítky: , ,

Lammas – jak jsme zaseli, tak sklidíme

Léto v plném proudu, pálící slunce i hřmění bouřek, vrchol světlé poloviny roku. V tomto energií nabitém období přichází čas oslavit síly života v podobě plodů země a naší práce. Konec července a počátek srpna patří v mnoha tradicích svátkům prvních žní, sklizně a hojnosti – můžeme je znát pod jmény Lammas, Lughnasadh, Dožínky.

Naši předkové, silně spjati s vegetačním cyklem, vzdávali své díky Bohům úrody za první plody a dary a zároveň žádali, aby se jich dostatek a prosperita držely i nadále. Přestože moderní doba s lehce dostupnými potravinami může klamat, stále jsme závislí na úrodné zemi a rostlinách, které z ní vzejdou. Zemědělci nebo majitelé zahrádek, kteří se snaží o určitou soběstačnost, dobře vědí, jak vrtošivé síly přírody umí být, radost z vydařené sklizně i vděčnost za ni jim proto nejsou cizí.

Není divu, že tyto letní svátky patří vegetačním božstvům – Bohům a Bohyním země, slunce, úrody, plodnosti a všeobecné hojnosti. Díky popularitě Keltů mnoho z nás minimálně slyšelo o svátku Lughnasadh, během kterého probíhá i množství festivalů keltské kultury, svátku zasvěceném bohu Lughovi. Keltové Lugha uctívali nejen jako patrona úrody a žní, ale i mistra devatera umění (tesař, zedník, kovář, zlatník, harfeník, básník, druid, ranhojič a válečník), nositele meče světla a slunečního kopí. Číst více

1.8.2013 | Kategorie: Spiritualita | Napsal: | Komentářů: 0
Štítky: , ,