Jan Zimmer - Jan

Jan Zimmer

Jsem narozen ve znamení Blíženců.

Od střední školy jsem studoval obory, které souvisely s uměním a lidskou duší. Vystudoval jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Dále jsem se dlouhodobě věnoval a věnuji psychologii, astrologii (škola Pavla Turnovského), arteterapii, grafologii, logopedii, dramaterapii, kresbě, malbě, grafice, na Akademii sociálních umění Tabor jsem vystudoval obor Sociální terapie a léčebná pedagogika.

Zajímám se o výtvarné umění, filozofii, tradiční i alternativní proudy v psychologii, fotografování, divadlo, sport, kinematografii a dobrou literaturu všeho druhu.

Mé přístupy a cíle směřují k tomu, aby všechny disciplíny, které provádím, umožnily člověku maximální možné praktické využití nabytých poznatků v reálném životě a nejvíce v kreativní tvorbě vlastní osobnosti a co nejlepšímu využití vnitřního potenciálu.Jméno: Jan Zimmer
E-mail: jan.zimmer@seznam.cz
www: http://www.psyche21.com/

Články: