Životní styl

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup.
(William James)

Existuje jediný správný životní styl? Občas mám pocit, že se nás o tom sdělovací prostředky snaží vcelku nevybíravě přesvědčit. Je to ale podobné, jako když někdo hlásá, že jeho pravda je ta jediná možná. Přitom náš životní styl určují jednak životní podmínky, ve kterých žijeme, a pak my sami – naše záliby, zájmy, preference, hodnoty, způsob života… A to je na tom to krásné a do jisté míry dobrodružné, ona variabilita a pestrost. A je jen na nás, co si zvolíme, jakým směrem se budeme ubírat a jaký život budeme žít. Přeji proto nám všem šťastnou volbu!