Pohybová a taneční terapie (II.díl)

Tanec živlů

Oheň, voda, země, vzduch – elementy, které vládnou nejen v přírodě, ale i v nás samých. Jaký živel vládne našemu životu? Jaký živel jsme my sami? Odpověď nemusí být jednoduchá. Ve skutečnosti se v nás skrývají všechny čtyři, vzájemně se doplňují a některý z nich v tom skrytém tanci obvykle získá navrch.

V tomto díle si můžete zkusit „osahat“ a prožít charakter a energii všech živlů a zjistit, jak ve vás žijí. Setkání se živly nás může v mnohém obohatit, protože každý z nich skrývá svoji moudrost, poselství a podporu pro náš každodenní život.

Země

Země je lůno života. Je oázou klidného spočinutí, ukotvení, je oporou. Země vyživuje, podporuje růst všeho života a přijímá a proměňuje to, co zemřelo. Země je místem stability, bezpečí, pevnosti. Země jsou naše kořeny, naše základy, na kterých můžeme stavět. Země je štědrá dárkyně, oddaná, pečující i připoutávající a omezující. Země má, stejně jako život, tisíce tváří.

Naladění, pohybová meditace

Semínko a strom

Tyto dvě meditace můžete propojit, nebo si podle svých pocitů vybrat jen jednu podobu.
Začněte sbaleni v sedě na patách nebo ve dřepu, ruce, případně hlava se dotýkají země. V průběhu meditace se můžete postupně rozbalovat a zvedat (až do stoje) podle vlastních potřeb a pocitů.

Zavři oči a soustřeď se na svůj dech. Dýchej pomalu a klidně. S každým výdechem se tvé tělo víc a víc uvolňuje.
Představ si, že jsi semínko v zemi. Ležíš v lůně Matky Země, obklopené výživnou půdou. Je tu klid a bezpečí.

Uvědom si, že je v tobě skrytá mocná síla, síla nového života. Vnímej a podle svých pocitů a potřeb následuj tuto touhu růst, životodárnou sílu, která vytáhne ze semínka klíček a dá vyrůst mohutnému stromu.

Představ si, že jsi dospělým, zdravým stromem. Vnímej své kořeny, jak se větví, rozprostírají uvnitř země, klesají dolů a čerpají potřebné živiny. Jsou pevné a silné, jsi připravený/á odolávat všem nepřízním a nečasům. A prociťuj také, jak tvá druhá část roste vzhůru, vytváří nádhernou zelenou korunu, zaměř svou pozornost i na své listy vystavené energii slunce. Míza proudí celým tvým tělem, jsi spojený/á s Matkou Zemí a cítíš její tep, její sílu uvnitř svého těla.

Nakonec, až budeš chtít, pomalu opusť svůj strom, nech tento obraz za sebou, ukrytý v sobě, můžeš se k němu kdykoliv vrátit. Soustřeď se opět na svůj dech, uvědom si své lidské tělo, prostor kolem sebe, dotyk chodidel na zemi.

Pohyby Země

Zemské pohyby a chůze bývají ve výrazném sepětí se zemí. Může to být například „těžká“ chůze s lehce nahrbeným tělem a mírně sklopenýma očima. Pokud se tedy přistihnete, že při chůzi většinou dupete nebo koukáte do země, získali jste právě nápovědu, který živel vládne minimálně vašemu tělu.

Chcete-li prožít živel Země pohybem a tancem, vnímejte svá chodidla a jejich rytmus, když se dotýkají země, snižte těžiště těla blíže k zemi. Tlukot země můžete zvýraznit dupáním.

Země ve mně

Zkuste vyjádřit postojem, gestem, pohybem, tancem, jak tento živel cítíte.

Reflexe, zamyšlení

Jak na vás živel Země působí? Co ve vás vyvolává?
Jak hodně/málo využíváte zemský živel v životě a jakým způsobem?

Tanec se Zemí

Dobrým příkladem zemského tance je africký tanec. Tanec a zpěv byly od dávných časů součástí života domorodých obyvatel. Rytmus a pohyby afrického tance jsou inspirovány každodenní prací a činnostmi běžného života, jsou oslavou plodnosti, čerpají také z kouzla a krásy přírody, z pohybů zvířat.

Zaposloucháte-li se například do dunění kopyt stáda divokých koní, začnete vnímat onen strhující rytmus, kterému se vaše tělo podvědomě přizpůsobí a tanec je na světě. Africký tanec je energický, živočišný i ladný, silový i jemný, má spoustu forem a tváří. Tradičně ho doprovází hra na bubny. Původně byly tance určené ke konkrétním rituálům a obdobím. Africká hudba i tanec ovlivnily mnoho hudebních i tanečních stylů – například jazz, hip-hop nebo sambu.

Voda

Voda je dárkyní života. Voda je proměnlivá – klidná a tichá, zurčivá, divoká, hřmící. Voda je očistná i ozdravující, objímající i smrtící a zahlcující. Voda rozpouští, odplavuje vše nahromaděné, ztuhlé. Voda ničí i odpouští. Za její přítomnosti nic nezůstává na svém místě, vše se roztéká a slévá, prolíná a mísí v jejích příbězích a pohádkách, ve fantastických mýtech o vzniku života.

Voda proudí, tryská a vzdouvá se ve vlnách, rozlévá se. Omývá a osvěžuje. Tvaruje a sama je tvarována, nemá pevnou formu, přizpůsobuje se.
Voda je ticho za slovy, ticho i bouře v chrámu našich pocitů. Voda je tajemstvím přerodu. Voda plyne.

Naladění, pohybová meditace

Představ si, že jsi vodní bytost (ryba, medúza, řasa…). Volně se vznášíš v oceánu nebo jezeře, necháš se unášet a příjemně kolébat. Nasloucháš písni vody a jejímu rytmu…

Pohyby Vody

Vodní chůze a pohyby jsou často vlnivé, zapojujeme boky a pánev. Vodní lidé „proplouvají“, ovšem někdy se mohou také „hrnout jako velká voda“.

Voda ve mně 

Zkuste vyjádřit postojem, gestem, pohybem, tancem, jak tento živel cítíte.

Reflexe, zamyšlení

Jak na vás živel Vody působí? Co ve vás vyvolává?
Jak hodně/málo využíváte vodní živel v životě a jakým způsobem?

Tanec s Vodou

Příkladem vodního typu tance může být orientální nebo břišní tanec, který hojně využívá vlny a kroužení. Jeho počátky spadají až do prehistorie lidstva a jsou spojené s náboženstvím, kultem plodnosti (sloužil i jako porodní tanec), oslavou principu ženství.

V prvních písemných záznamech Sumerů je jako součást jarní oslavy plození popisován tanec bohyně Ištar, při němž kněžka půvabnými krouživými pohyby a třasy zdůrazňovala prvotní ženské znaky: břicho, boky, prsa, klín a zadeček.

Posvátný tanec oslavoval Bohyni Matku a její plodnost. Přestože je podoba břišního tance typicky ženská, často ho tančili a tančí i muži.

Dnešní orientální tanec v sobě míchá spoustu proudů a vlivů, může být svůdný, romantický, temperamentní i tajemný. Mnoho žen si ho chválí pro léčebné působení nejen na psychiku, ale také na tělo.

Vzduch

Vzduch je všude kolem nás, vzduch je tím, co prostupuje. Vzduch je lehkost, volnost, svoboda. Vzduch je jako vesmírný dech. Oživuje a osvěžuje vše nehybné a stagnující. Vzduch hýbe věcmi, přemisťuje, boří i spojuje a sjednocuje. Je nestálý i pronikavý a prudký.

Vzduch letí stejně jako naše myšlenky. Jednou je tady a příště zase tam.

Naladění, pohybová meditace

Zhluboka se nadechněte, naberte vzduch do plic… a zhluboka vydechněte… (zopakujte několikrát)
Představte si, že jste listem ve větru nebo samotným větrem. Necháte se volně unášet jeho proudy a poryvy…

Zaměřte se nyní znovu na svůj dech. Vnímejte chvilku jeho přirozený rytmus a jeho hloubku. Uvědomte si, jak se vám dýchá. Poté můžete zkoušet různé typy dýchání a sledovat jejich účinky.

Rytmus dechu a jeho hloubka ovlivňují stav vědomí, nálady, prožitky a naopak, dech je jimi také ovlivněn. Při stresu a úzkosti dýcháme povrchně (tzv. podklíčkovým dechem). Rychlý, prudký dech, kdy se nadechujeme především do plic, pozorujeme např. při hněvu. Využít ho můžeme k uvolnění emocí, k úlevě od bolesti apod. Naopak klidný, hluboký dech do břicha pomůže ke zklidnění a meditaci.

Pohyby Vzduchu

Pohyby jsou vzdušné, rozevláté, lehké, vzdušní lidé poletují sem a tam po prostoru, neposedí dlouho na jednom místě. Rádi komunikují (verbálně i neverbálně).

Vzduch ve mně

Zkuste vyjádřit postojem, gestem, pohybem, tancem, jak tento živel cítíte.

Reflexe, zamyšlení

Jak na vás živel Vzduchu působí? Co ve vás vyvolává?
Jak hodně/málo využíváte  vzdušný živel v životě a jakým způsobem?

Tanec se Vzduchem

Vzdušné tance mohou využívat různých nástrojů, kterými rozvíří prostor – vějířů, závojů, šátků, hůlek apod. Jsou to také tance, kterým vládne lehkost – např. balet, akrobacie – nebo komunikace, vyjádření myšlenek a pocitů, třeba muzikálový a scénický tanec.

Oheň

Oheň je zdroj životodárné síly, energie. Je dárcem světla, jeho teplo zahřívá zemi a probouzí život. Uvolňuje cestu novému, očišťuje. Je začátkem i koncem.

Oheň je intenzivní, aktivní, bezprostřední, strhující, prudký. Oheň probouzí odvahu, spontánnost, živost a vášně. Oheň zapaluje, svítí, doutná i divoce šlehá. Oheň chrání a podporuje i spaluje, oslepuje a ničí.
Oheň je radost a nadšení, oheň se směje (i sám sobě). Oheň tančí.

Naladění, pohybová meditace

Představte si, že jste hořící pochodní. Ve vašem nitru vzplál jasný plamínek. Postupně sílí, hravě plápolá a příjemně hřeje. Září skrze celé vaše tělo. Je to váš vnitřní oheň. Nechte ho roztančit…

Pohyby Ohně

Ohnivé pohyby nebo chůze jsou rychlé, energické, rozhodné. Ohniváci chodí s jasným, zářivým pohledem a dívají se přímo před sebe nebo druhým lidem do očí. Když jdou za svým cílem, obvykle je nic nezastaví. Mohou vášnivě gestikulovat, projevovat svým tělem agresivitu, sexualitu, ale také pozitivní elán a hravost.

Ohnivou chůzi a pohyby můžeme využít třeba v situacích, když chceme něco vyřídit, stihnout, nebo povzbudit své sebevědomí.

Oheň ve mně

Zkuste vyjádřit postojem, gestem, pohybem, tancem, jak tento živel cítíte.

Reflexe, zamyšlení

Jak na vás živel Ohně působí? Co ve vás vyvolává?
Jak hodně/málo využíváte ohnivý živel v životě a jakým způsobem?

Tanec s Ohněm

Ohnivé tance vyjadřují vášeň a radost z pohybu. Typickým příkladem jsou latinskoamerické tance – např. tango, flamengo nebo samba. Já mám zkušenosti s moderním stylem samby, sambou axé, a tak vám představím ohnivou energii v tomto tanečním kabátě.

Samba pochází z portugalského slova „semba“ a znamená božskou tanečnici. Nejznámější podobou samby je ta, která se tančí na karnevalech po celé Brazílii. Existuje však mnoho dalších druhů. Axé [ašé] je moderní styl samby, který má svůj původ na severovýchodě Brazílie. Slovo „axé“ je původně pozdravem v jazyce místního náboženství a znamená pozitivní energii. Samba axé je zjednodušeně samba s choreografií – tanečníci vyjadřují svými pohyby text písně, na kterou tančí. Cílem tohoto tance je předávat energii, radost a uvolnění. Hudba je veselá, tanec je temperamentní, často žertovný nebo nabitý smyslností.

Liliana, Zápisky z putování světem vnějším i vnitřním

Od Liliana

Jsem poutnice na cestách labyrintem života a věčnou studentkou jeho tajemství. Milovnice přírody, dobrodružství, poznání, fantasy a koček. Zabývám se především technikami vnitřního rozvoje, arteterapií, Tarotem, přírodním a duchovním léčením, v současnosti studuji Homeopatickou akademii. Vymýšlím akce pro děti a vedu zájmové kroužky. Věřím v posvátnost života ve všech jeho projevech (nejen toho organického a hmotného). Cítím se spřízněna s novopohanským a šamanským pohledem na svět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *