Novoroční tarotové výklady

Nastává oficiální konec roku a začátek nového, doba, která většinou láká k určitému bilancování a nadějím do budoucna. Příznivci Tarotu mohou tuto příležitost bohatě využít a ponořit se do hlubin svého orákula pro moudré rady, kterak úspěšně zvládnout potenciální nástrahy dalšího roku.

Pravidelně si ke konci starého roku vykládám Tarot na rok nový – je zajímavé i užitečné podívat se na to, kam směřuje má energie, ve kterých oblastech bude pravděpodobně proudit hladce a kde to naopak bude vyžadovat trochu práce nebo nápravy.
Přináším vám tedy tipy na výklady, které poodhalí tajemství roku 2013.

Zhodnocení uplynulého roku

Pokud cítíte potřebu zhodnotit si pro sebe uplynulý rok, můžete přizvat na pomoc karty a zeptat se na:

1 ) Dary starého roku: co jsme získali (zkušenosti, dovednosti, umění, vztahy i hmotné zisky) a podpoří nás v dalším roce

2 ) Výzvy: co si stále neseme s sebou, co ještě potřebujeme vyřešit, co z minulosti nás může v dalším roce ovlivňovat, blokovat

Roční karta

Dobrým způsobem, jak zachytit určitou esenci vašeho nového roku, je výpočet nebo vytažení roční karty. Ta vám napoví, jakými tématy se budete nejčastěji zabývat, kde budou vaše silné i slabé stránky. Obvykle volíme pouze karty Velké arkány.

Jak vypočítat osobní roční kartu:

Číslo vaší roční karty získáte součtem data narození (den + měsíc) a aktuálního roku, tj. 2013. Například: 15 + 5 + 2013 = 2033 = 8. Dvojciferný výsledek do č. 22 (Blázen) už dále nesčítáte.
(Pozn.: Numerickým součtem byste v některých případech získali jinou kartu, i tento způsob tedy můžete zvážit. Př. 1 + 5 + 5 + 2 + 0 + 1 + 3 = 17)
Tato roční karta vás může provázet také ode dne vašich narozenin do těch příštích.

Pokud chcete údaj o něco více aktuální, roční kartu si vytáhněte.

Pro inspiraci uvádím možná poselství ročních karet. Karty Velké arkány jdou do hloubky, dotýkají se našeho nitra, proto si zaslouží vždy více pozornosti a času k plnému pochopení poselství a rad, které nám přináší. I pokud nejste do tarotu plně zasvěcení, můžete si nad kartou zameditovat, intuitivně si vyložit její symboly, v duchu se zeptat, co vám asi chce pro nový rok poradit.

 • 1-Mág: V tomto roce máte potenciál „mávat kouzelnou hůlkou nad svým životem“. Důvěřujte svým schopnostem, projevte a uplatněte své talenty. Mág nám připomíná zákon „jak nahoře, tak dole (jak uvnitř, tak vně)“ a nabádá nás k jednání v souladu se svou vůlí – to často vyžaduje nejprve porozumět svým myšlenkám, citům, touhám duše a nastolit mezi nimi rovnováhu. Díky ní můžeme konat a realizovat, aniž bychom si házeli klacky pod nohy. Mág rozvíjí i umění komunikace. Pozor na: nízké sebevědomí, manipulaci, komunikační problémy.
 • 2-Velekněžka: Důvěřujte své intuici a nechte se jí více vést. Velekněžka vyzývá i ke schopnosti objektivního, nestranného pohledu, k umění vidět současně obě strany mince. Je spojena s ženskou energií, se silou Měsíce. V této podobě nás učí trpělivě a vnímavě zpracovávat, usměrňovat a uzdravovat emoce a obsahy podvědomí. Pozor na: vnitřní nejistotu, obavy z budoucnosti, černobílé vidění, ignorování vnitřního hlasu.
 • 3-Císařovna: Tento rok může být požehnaný tvořivostí, plodností a hojností v různých oblastech vašeho života, pokud se těmto darům otevřete. Ženy budou mít příležitost intenzivněji prožívat své ženství (případně mateřství) a léčit ho, muži mohou prohloubit vztah se svou vnitřní ženou. Dávejte a přijímejte v rovnováze. Pozor na: strach přijímat (dávat) lásku, přílišnou náladovost, panovačnost, přehnanou péči o druhé.
 • 4-Císař: Máte šanci vládnout svému životu a úspěšně realizovat své cíle, pokud budete stát nohama pevně na zemi a vědět, co chcete. Jistě v sobě najdete dostatek sil postarat se nejen o sebe, ale i o ty, na kterých vám záleží. Braňte své sny, dobývejte pomyslné hrady, ale nechoďte přes mrtvoly. Svými činy, zodpovědností a moudrostí v jednání si můžete vysloužit u druhých přirozenou autoritu. Pozor na: despotismus, zatvrzelost, neschopnost realizovat, nedisciplinovanost a nezodpovědnost.
 • 5-Velekněz: Tento rok vám možná nabídne užitečné lekce, které vás posunou dál. Radí vám při hledání odpovědí častěji nahlédnout do svého nitra, ocenit svoji moudrost. Pokud kráčíte po duchovních stezkách, hledejte vedení spíše v sobě, nezapomínejte, že vy sami jste svým nejlepším učitelem a guruem. Velekněz nabízí příležitosti učit se a růst, stejně jako být dobrým učitelem, průvodcem a rádcem pro druhé. Pozor na: duchovní pýchu nebo faleš, fanatismus a netoleranci, neochotu se (po)učit.
 • 6-Milenci: Karta Milenců (Zamilovaných) přináší vhodnou příležitost pro léčení a podporu všech vašich vztahů, včetně vztahu k sobě samému. Vnitřní harmonie, láska k sobě a sebeúcta jsou nezbytným předpokladem pro zdravé a harmonické „vnější“ vztahy. Možná pocítíte nutkání vykročit za hlasem svého srdce. Tato karta také často přináší nutnost volby, rozhodování se. Rozhodujte se srdcem, ne však bezhlavě. Pozor na: disharmonii ve vztazích, nerozhodnost, narušený vztah k sobě samému.
 • 7-Vůz: Tento rok můžete pevně držet opratě svého života a uhánět plni elánu za svými cíli. I pokud narazíte na překážky, najdete v sobě sílu je překonat. Chystáte-li se vykročit svojí vlastní cestou (žít po svém, osamostatnit se apod.), neváhejte a udělejte minimálně první krok. V případě, že se cítíte zaseklí na místě a nedaří se vám pohnout, prozkoumejte, zda se ve vás neperou dvě protikladné síly. Ty bude třeba nejprve poznat, pochopit a dosáhnout mezi nimi rovnováhy, podobné jako na symbolu jin-jang (dvě protikladné síly, které se navzájem doplňují a podporují). Pozor na: pocity poraženectví, stagnaci, vnitřní konflikt, bezohlednost.
 • 8-Síla (v některých sadách č.11): Dovolte si projevit své pravé já, ukázat své schopnosti, realizovat své sny, protože tento rok na to rozhodně máte. Důvěřujte si, podporujte a rozvíjejte svoji vnitřní sílu a kreativitu. Hospodařte dobře se svojí energií. Trápí-li vás nízké sebevědomí, nedostatek vitality nebo problémy se sexualitou, máte šanci to tento rok změnit. Možná vám pomůže navázat přátelský vztah se svým vnitřním zvířetem (animálním já) a odvážit se vpustit ho trochu do svého života, případně ho něžně a moudře usměrnit. Pozor na: nedostatek sebevědomí, špatné zacházení s energií, boj o moc, neschopnost dotáhnout věci do konce, strach ze života.
 • 9-Poustevník: Připravte se na to, že vás život tento rok možná zavane do hluboké jeskyně v horách (samozřejmě obrazně řečeno). Poustevník vyzývá k ponoření se do sebe, k tiché meditaci, naslouchání své duši a jejím potřebám. Takovéto zastavení se, určité stažení se může být nezbytným krokem na cestě sebeléčení nebo osobního (duchovního) rozvoje. Umožní vám ujasnit si, co vlastně opravdu chcete, a na základě toho se moudře vydat dál. Poustevník symbolizuje i světlo v temnotách. Pozor na: přílišné uzavírání se před světem, nezdravý asketismus, ignoraci svého nitra.
 • 10-Kolo štěstí (osudu): Roztočte kolo štěstí ve svůj prospěch. Vy sami jste strůjcem svého osudu, proto se zbytečně nestavte do role oběti vnějších okolností. Pokud pochopíte, jakým způsobem svůj osud spřádáte – jaká přesvědčení vás ovládají – získáte moc ho vlastními silami změnit. Nemusíte se snažit stát vždy na vrcholu, místo toho se spíše učte plynout s přirozenými životními cykly, čerpat sílu a zkušenosti jak z pobytu na výsluní, tak ve stinných údolích. Buďte připraveni využít dobrých příležitostí, které vám přijdou do cesty. Pozor na: strnulost a strach ze změn, negativismus, nezdravý fatalismus.
 • 11-Spravedlnost /Rovnováha (v některých sadách č.8): Tento rok s sebou může nést důležitá rozhodnutí, která byste měli provádět nikoli slepě, ale naopak s jasnou hlavou, moudře, rozumně, pokud možno objektivně. Při jednání s ostatními nebo ve sporech se vyplatí upřímnost, slušnost i rozhodnost. Karta nás může vybízet i k nastolení rovnováhy v našem životě, zvláště pokud to v některé oblasti přeháníme. Pozor na: nerozvážnost, přísnost, nepoctivost (neslušnost), pocity viny.
 • 12-Viselec: Rokem pod vládou Viselce pravděpodobně nebudete proplouvat úplně hladce. Pokud se vaše loď zasekne na mělčině, bude se motat v kruzích a vy se budete cítit, jako by vás něco chytilo do sítí, ze kterých se ne a ne vymotat, pak nezbyde než přehodnotit celou plavbu. Viselec nám v těchto chvílích radí podívat se na problém vzhůru nohama – změnit úhel pohledu a často také změnit způsob myšlení, návyky a přesvědčení, které nám škodí a drží nás v pasti. Osvobození si může vyžádat své oběti (nejčastěji se musíme vzdát právě škodlivých vzorců). Možná vás ale Viselec bude vybízet jen k neotřelým pohledům na věc. Pozor na: chycení se do pasti svých negativních myšlenek, rezignaci, strach pustit (vzdát se něčeho), nezdravé obětování se.
 • 13-Smrt: Život je změna a tento rok bude změnám přát. Smrt nám připomíná, že staré musí zemřít, aby uvolnilo místo novému. Budete mít šanci uzavřít staré záležitosti, odložit to, co už vám neslouží, a také vyléčit svůj strach z neznámého. Můžete prožít transformační rok, rozhodnout se např. změnit svůj životní styl, životosprávu, způsob myšlení apod. Pozor na: strach udělat změnu, strnulost, negativismus.
 • 14-Mírnost (Umění): Tato karta obvykle věští poklidné časy, přináší dar trpělivosti a schopnost plynout s proudem života. Dává také naději na pozitivní změny a uzdravení. Mísí v sobě energii dvou světů (Nebe a Země) nebo živlů (voda a země/oheň). Jejich správná kombinace dodává životu „koření“ a umožňuje nám úspěšně tvořit. Radí nám užívat života se správnou mírou, tento rok byste se tedy měli vyvarovat extrémů. Pozor na: netrpělivost, přehánění a neumírněnost.
 • 15-Ďábel (Okovy): Vyjde-li vám tato roční karta, nemusíte hned malovat čerta na zeď. Ďábel vám dokáže přinést i rok plný vášně, hmotných zisků, osobního kouzla a moci. Na druhou stranu vás ale také rád vezme na návštěvu do vašeho údolí stínů. Vyjděte mu proto vstříc a odvažte se seznámit se svými démony (svým stinným já) dobrovolně. Pokud je přijmete, dobře poznáte a pochopíte, ztratí moc ovládat nekontrolovatelně váš život a držet vás v okovech. A nezapomeňte, s nadhledem a humorem jde všechno lépe. Pozor na: přílišný negativismus, závislost, zneužívání (moci) a ovládání, duchovní slepotu (materialismus), potlačování.
 • 16-Věž: „Držte si klobouky, jedeme z kopce!“ – i tak by mohlo znít heslo tohoto roku. Intenzivní energie karty Věž dokáže bořit staré struktury a často přináší radikální změny, které se jeví jako „zásah shůry“, „blesk z čistého nebe“, ovšem pouze proto, že jsme tak dlouho přehlíželi a ignorovali kupící se bouřkové mraky. Věž se ve skutečnosti nezboří proto, že do ní zasáhl blesk, ale proto, že její zdi zchátraly a už neudrží celou tu tíhu. To, co někteří vnímají jako katastrofu, může být pro jiné osvobozením. I v roce Věže však můžete být pány (dámami) situace a rozhodnout se provést radikální a nutné změny vědomě. Tyto změny mohou probíhat pouze uvnitř vás samých, budete-li se například zbavovat svých strachů. Pozor na: tvoření katastrofických scénářů, přílišné strachy a obavy, dlouhodobé přehlížení problémů, tvrdošíjné držení se starého.
 • 17- Hvězda: Dovolte si tento rok zářit. Naslouchejte svým tajným přáním a potřebám. Oceňujte dostatečně sami sebe, své vlastnosti, talenty a schopnosti. Naučte se čerpat ze svého vnitřního zdroje. Pokud je to třeba, obnovte znovu víru a důvěru v sebe a život. Hvězda přináší záblesk naděje v temnotách. Hvězda nám také pomůže propojit svět duchovní a pozemský (hmotný), žít „nazí bez závoje“ – tj. pravdivě, bez předstírání. Tento rok přeje osobním úspěchům, plnění svých snů, duchovnímu rozvoji a léčení. Pozor na: touhu být za každou cenu hvězdou, beznaděj, disharmonii.
 • 18-Měsíc: Bude-li nad vámi tento rok bdít Luna, dočkáte se pravděpodobně bohatého vnitřního života. Měsíc je patronem umění, snění, fantazie a intuice, na druhou stranu nás snadno může zahalit svým mlhavým závojem iluzí. Často také svou silou vzedme naše vnitřní vody a zaplaví nás i těmi méně příjemnými emocemi. To nám však jen nabízí příležitost vyléčit stará zranění, smutky a deprese. O slovo se může přihlásit i vaše divoké, „vlčí“ já, aby vám připomnělo vaši sílu i to, kdo skutečně jste. Pozor na: podléhání iluzím, utápění se v melancholii nebo depresi, citovou uzavřenost, nejistotu a strachy.
 • 19-Slunce: Tento rok máte šanci prožít na výsluní, plni energie a optimismu. Užívejte si šťastné chvíle, radujte se ze života a tvořte. Prospívat vám může i týmová práce. Přestože budete pravděpodobně příjemně sršet silou, nezapomeňte, že slunce dokáže svým žárem i zabíjet. Pozor na: spalování sebe nebo druhých, pesimismus, ztrátu sil a radosti ze života (vyhoření).
 • 20-(Poslední)Soud: Jak název karty napovídá, v tomto roce se můžete dočkat jakéhosi vyúčtování, vyrovnání, sklizení toho, co jste v minulosti zaseli. Když to vyjádřím o něco méně děsivěji, čeká vás příležitost vyléčit a uzavřít kapitoly z minulosti, které vám brání v tom, abyste se v životě posunuli dál. Poslední soud v sobě nese symboliku znovuzrození, kotlíku proměn, fénixe, který se rodí z popela starého života. Energie tohoto roku bude přát uzdravování všeho druhu. Pozor na: odsuzování a souzení (sebe i druhých), neochotu uzavřít minulost, strach z chyb.
 • 21-Svět (Universum): Úspěšně jste uzavřeli jeden životní cyklus a nyní přichází čas načít další, pokračovat na nové a vyšší úrovni. Využijte všechny své předchozí zkušenosti, nebojte se vyrazit dál do světa a ukázat, co umíte. Důvěřujte si, vždyť jste nadaný tanečník životem. Tančete v jeho rytmu a v harmonii s ním. Pozor na: nedůvěru ve své schopnosti a úspěšnost, strach ze světa, odmítání reality, přešlapování na místě.
 • 22-Blázen: „Jdi, neboj se a důvěřuj!“ radí Blázen, který se s ranečkem vydává na cesty. I vy se tedy odvažte zdravě zariskovat, otevřít se životnímu dobrodružství, poznávání nového. Důvěřujte svému vnitřními hlasu, který vás povede. Dejte ve svém životě prostor spontánnosti a hravosti, nebojte se experimentovat. Pozor na: bezhlavé skákání z útesu (obrazně i doslova), strach vykročit, nedůvěru (v sebe, druhé).

Velký roční výklad

Pokročilejší tarotáři si jistě rádi nový rok rozeberou o něco podrobněji.

Výklad na 12 měsíců

Chcete-li získat prognózu na nový rok měsíc za měsícem, vytáhněte 12 karet, za každý měsíc jednu. Výhodnější je využít celý balíček – takový výklad vám ukáže, která období nového roku budou o něco významnější (karty Velké arkány) a jaký živel bude převládat. Na závěr můžete vypočítat kvintesenci (součet číselných hodnot karet) a získat tak ještě shrnující kartu Velké arkány, která opět poodhalí hlavní téma nebo poselství nového roku.

Tématický výklad

Tento velký výklad ukojí naši zvědavost ještě více, neboť pokrývá konkrétní oblasti, které nás zajímají. Ke každé oblasti si můžete vytáhnout dvě karty:
První karta ukazuje prognózu, tendence – tj. pravděpodobný vývoj, stav. Napovídá, kam směřuje vaše současná energie – jak se v novém roce budou projevovat vaše myšlenkové programy a návyky, které jste si vytvořili. Pokud vám někde vyjde „špatná“ karta, je to signál, že byste v této oblasti na sobě měli zapracovat a snažit se o změny k lepšímu.
Druhá karta vám poradí, co udělat v určité oblasti pro podpoření vašeho vývoje. Ukáže vám, co změnit, na co se zaměřit, co řešit, abyste se posunuli dál a dosáhli spokojenosti, vnitřního naplnění a uplatnili svůj potenciál.

Doporučuji nejprve si vyložit pouze tendence (vytažené karty i významy a postřehy si zapište), pak všechny karty opět zamíchat a vytáhnout rady.

Oblasti (podle potřeby můžete změnit, doplnit):

1 ) Vztahy – vaše vztahy s okolím, výzvy a příležitosti

2 ) Láska – nejen partnerská, může hovořit o vaší potřebě lásky, o jejím dávání a přijímání apod.

3 ) Partner/ka – vzájemný vztah nebo v případě, že partnera nemáte, vaše naladění na tuto oblast

4 ) Finance – může hovořit o vaší finanční situaci, ale i o vašem vztahu k penězům a bohatství

5 ) Práce, podnikání – může odrážet situaci, příležitosti i váš vztah k práci nebo vaši podnikavost

6 ) Vzdělání, učení, studium – vztahuje se nejen k oficiálnímu vzdělávání, ale i k získávání nových poznatků, informací, zájmu o sebevzdělání nebo práci na sobě apod.

7 ) Vztah k sobě – sebeúcta, sebevědomí – jak vnímáte sami sebe, jak si důvěřujete, jak si sami sebe vážíte

8 ) Myšlení – vaše myšlenkové vzorce a co s nimi dělat

9 ) Emoce – emoční prožívání, výzvy v oblasti emocí

10 ) Tělo, zdraví – vztah ke svému tělu, otázka zdraví a životosprávy (na co si dát pozor, co pro zdraví dělat)

11 ) Duše – vaše naplnění a vývoj – co vnitřně potřebujete nebo jaké téma vás zaměstnává

12 ) Vnitřní energie, síla, moc – jak rozvíjíte své vnitřní síly, talenty, potenciál

13 ) Změny – vy a změny v novém roce: Jak se k nim stavíte? Jsou potřeba – a v čem?

14 ) Překážky, výzvy – na co si dát pozor, co vám může škodit

15 ) Podpora – co vás v novém roce podpoří, co vám bude pomáhat

A co nám Tarot prozradí o samotném roku 2013?

Ciferný součet 6 odkazuje na kartu Milenci. Tento rok bude tedy přát harmonickým vztahům nebo práci na nich. Vybízí i k pěstování harmonie vnitřní, uzdravování vztahu k sobě samému. Láká nás vykročit za hlasem svého srdce a bude nás učit se i s moudrostí srdce rozhodovat.V letopočtu se však skrývají další karty, aby nám doplnily mozaiku.

Dvojka – Velekněžka – nám už od počátku milénia radí naslouchat svému vnitřnímu hlasu, rozvíjet intuici a zbavovat se zaujatého, jednostranného vidění světa.

Doprovází ji nula – Blázen – symbol neomezeného potenciálu, nových začátků, který s sebou přináší i uvolnění, risk, určitou nejistotu a obavy, hledání a tápání.

Mág s jedničkou v nás probouzí zdravé ego, učí nás ocenit a projevit svá nadání, lépe komunikovat a používat svoji vůli.

Císařovna (3) bude navíc tento rok podporovat naši tvořivost, harmonii a plodnost ve všech oblastech. Rozvíjí ženskou sílu, schopnost milovat, udržuje rovnováhu dávání a přijímání.

Rozdělíme-li si letopočet napůl, vykouknou na nás ještě dvě karty.

Soud (20) přináší vhodnou energii k uzdravování minulosti a osvobození se od ní.

Smrt (13) ho krásně doplňuje, protože i ona uzavírá a odplavuje staré, aby přivítala nový život. Vyzývá i k tomu, abychom vyléčili svůj strach ze změn, strach z neznámého.

V roce 2013 tedy dostaneme šanci zhluboka se nadechnout, odhodit stará závaží a s lehkostí vykročit za hlasem svého srdce, tvořit, radovat se a milovat.
Přeji Vám příjemný vstup do nového roku!

Liliana

Publikováno
V rubrikách Tarot

Od Liliana

Jsem poutnice na cestách labyrintem života a věčnou studentkou jeho tajemství. Milovnice přírody, dobrodružství, poznání, fantasy a koček. Zabývám se především technikami vnitřního rozvoje, arteterapií, Tarotem, přírodním a duchovním léčením, v současnosti studuji Homeopatickou akademii. Vymýšlím akce pro děti a vedu zájmové kroužky. Věřím v posvátnost života ve všech jeho projevech (nejen toho organického a hmotného). Cítím se spřízněna s novopohanským a šamanským pohledem na svět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *