Beltine – svátek ohně a lásky

Počátek máje neopěvoval jako čas lásky jen Karel Hynek Mácha, už dávno před ním se naši předci v tuto dobu scházeli, aby oslavovali a uctili vrcholící jaro, rozkvět života, plodnost a sílící slunce.
Bitva se zimou byla vyhrána, světlá polovina roku je tu se vší parádou a očekáváním hojnosti. První májová noc (z 30. dubna na 1. května) nebo-li Beltine či Valpuržina noc si proto zaslouží bujaré oslavy. Říká se, že tuto noc je třeba prozpívat, protančit – a nebo také promilovat, vždyť je to svátek plodnosti, rozkoše a radosti.

Keltské kořeny

Podle historiků pochází tradice tohoto svátku od Keltů. Keltové na přelomu dubna a května slavili svátek zvaný Beltine. Název je pravděpodobně znamená „Belův oheň“. Keltský Bůh Bel (Belen, Belenos) vládne slunečnímu ohni i léčivým vodám, je učitelem druidů a drží svou ochrannou ruku nad prostým lidem. Na jeho počest byly nejprve zhasnuty všechny ohně, pak byl na vybraném místě rituálně zapálen oheň ze dřeva devíti posvátných stromů. Ten si poté lidé odnesli do svých domovů.

Noc čarodějnic

Kořeny staré přes dva tisíce let stále nesou živý strom, který se v průběhu historie obohatil o nové vlivy (germánské i slovanské). Valpuržina noc bývala původně germánským svátkem oslavujícím stejnojmennou Bohyni – teutonskou Matku Zemi a zřejmě i saskou patronku čarodějnic. Tento svátek samozřejmě nakonec neušel ani pozornosti křesťanů. Proti nespoutaným plodivým a magickým sílám bylo třeba nasadit hned tři světce – svatou Valpurgu, apoštoly Filipa a Jakuba mladšího. Beltine se stal postupně „svátkem čarodějnic“ a lidé se této noci museli chránit před temnými silami.

A jak je to s pálením čarodějnic?

Jak už tušíte, původním smyslem svátku nebyl boj s temnými silami, ale uctění života. Přesto v něm však očistné a ochranné síly ohně měly své významné místo. Vyháněl poslední stíny zimy i neduhy, a tak se jeho dýmem se prováděl dobytek, lidé skákali přes jeho plameny. Očištění ohněm zahrnovalo v některých oblastech i symbolickou oběť – například ve Španělsku byla na vrcholu májky umístěna mužská figurína, která byla později spálena. My dnes známe tuto tradici připomínající vynášení Morany (slovanské Bohyně zimy a smrti) jako „pálení čarodějnic“. V ohni můžete jako oběť spálit také posvěcené dřevo a bylinky.

Svátek plodnosti a lásky

Mezi tradiční zvyky, žijící dodnes, patřilo vztyčování zdobeného kmene břízy nebo smrku. Májka není jen pěknou dekorací, jejím účelem je symbolizovat sjednocení mužského a ženského principu – spojení sil nebe a země, Boha a Bohyně, muže a ženy. Plodivou sílu pak bylo třeba podporovat tancem i milostným aktem. Bůh a Bohyně, patroni země, dárci plodnosti a úrody, jsou v lidské podobě oslavováni jako Král a Královna máje. Beltine vždy přál lásce a milostným svazkům. Svobodní měli příležitost získat druha nebo družku (vzpomeňme na zdobené břízky na vratech), zadaní zase mohli uzavřít zkušební manželství na „dobu určitou“ – na rok a jeden den.

Tipy pro oslavy Beltinu

  • Ke správnému Beltinu patří oheň a skákání přes něj. Skákání přes oheň přináší podle starých tradic štěstí. Symbolicky nás tento oheň očišťuje a probouzí v nás novou energii, mladost, vášeň a inspiraci. Zatancujte kolem májky nebo ohně a prociťte rovnováhu mezi Bohyní a Bohem ve vás.
  • V tomto období se probouzí léčivá moc vody. Žehnalo se proto pramenům a studánkám. Pokud máte svůj oblíbený vodní zdroj, můžete se inspirovat tradicí a obdarovat ho květinami, písní nebo jinými dárky. Pokud vám do oslav zaprší, rozhodně nezoufejte. Prvomájové rosa nebo déšť vám totiž přinesou zdraví, štěstí a krásu.
  • Máte-li s kým a táhne-li vás to do přírody, můžete si užít tradiční milostný rituál. Milenci o tomto svátku odcházeli společně do lesa, aby tam strávili noc.Tento čas se samozřejmě hodí i pro kouzla na přivolání nebo posílení lásky.
  • Příznivci věštění mají  výbornou příležitost nahlédnout do budoucnosti, tento čas je vhodný i pro komunikaci s přírodními bytostmi a duchy.

Pro oslavy s rodinou

  • S dětmi si můžete vyrobit masku Zeleného muže (Greenman), který je považován za zpodobnění ducha přírody, divokého lesního muže nebo boha lesa. Jako podklad zvolte např. papír, ze kterého vystřihnete základní tvar masky. Poté začněte polepovat přírodninami (listy, mechem, lišejníkem apod.). Pro dokonalost můžete doplnit parohy.
  • Dobré zkušenosti mám i s tvorbou „stromu lásky“. Zvolte si stromek vhodného druhu (např. břízka nebo vrba). Nastřihejte si dlouhé fábory, případně stuhy a připravte si fixy. Svěřte tomuto stromku něco pěkného. Na fáborky napište jakékoliv heslo nebo přání něčeho pozitivního a zavěste je na stromek. Pokračujte s dalšími fábory, až získáte bohatě ověšený stromek nabitý pozitivní energií. Tuto aktivitu můžete vyzkoušet se skupinou přátel, rodinou apod. Je vhodná pro naladění se, uvědomění si dobrých věcí v životě, projevení vděčnosti apod.

Liliana, Zápisky z putování světem vnějším i vnitřním

Od Liliana

Jsem poutnice na cestách labyrintem života a věčnou studentkou jeho tajemství. Milovnice přírody, dobrodružství, poznání, fantasy a koček. Zabývám se především technikami vnitřního rozvoje, arteterapií, Tarotem, přírodním a duchovním léčením, v současnosti studuji Homeopatickou akademii. Vymýšlím akce pro děti a vedu zájmové kroužky. Věřím v posvátnost života ve všech jeho projevech (nejen toho organického a hmotného). Cítím se spřízněna s novopohanským a šamanským pohledem na svět.

1 komentář

  1. Dobrý den, děkuji za zajímavý článek. Obzvlášť se mi líbí tip na strom lásky a masku. Je hezké vědět, že čarodějnice nesjou jen o upalování 🙂 přeji hezké dny! Lenka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *